Детали од барањето “Петгодишна програма за значајни настани и личности

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
423  sent  2022-11-06 19:12:20 +0100  waiting_response  2022-11-06 19:12:21 +0100  waiting_response  појдовни  
475  response  2022-11-15 13:04:22 +0100    2022-11-20 19:44:46 +0100  successful  дојдовни  
485  status_update  2022-11-20 19:44:46 +0100  successful  2022-11-20 19:44:46 +0100  successful   
899  edit  2023-05-21 05:45:18 +0200         
900  edit  2023-05-21 05:45:18 +0200         
901  edit  2023-05-21 05:45:18 +0200         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.