Детали од барањето “Податок за вработени

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
959  sent  2023-06-16 10:32:45 +0200  waiting_response  2023-06-16 10:32:46 +0200  waiting_response  појдовни  
970  overdue  2023-07-07 00:00:00 +0200         
991  very_overdue  2023-07-18 00:00:00 +0200         
1212  edit  2023-12-17 04:45:14 +0100         
1213  edit  2023-12-17 04:45:15 +0100         
1214  edit  2023-12-17 04:45:15 +0100         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.