Детали од барањето “Посета на Турција

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
620  sent  2023-02-16 09:15:10 +0100  waiting_response  2023-02-16 09:15:10 +0100  waiting_response  појдовни  
642  response  2023-03-01 12:59:42 +0100    2023-03-03 13:53:19 +0100  successful  дојдовни  
645  status_update  2023-03-03 13:53:19 +0100  successful  2023-03-03 13:53:19 +0100  successful   

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.