Детали од барањето “Постапка за сечење дрво дудинка на ул. Орце Николов кај број 190 во дворот на Машински фактултет

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
44  sent  2021-12-01 13:54:46 +0100  waiting_response  2021-12-01 13:54:46 +0100  waiting_response  појдовни  
112  overdue  2021-12-22 00:00:00 +0100         
132  very_overdue  2022-01-01 00:00:00 +0100         
203  edit  2022-06-02 05:45:12 +0200         
204  edit  2022-06-02 05:45:13 +0200         
205  edit  2022-06-02 05:45:13 +0200         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.