Детали од барањето “Службени телефонски линии

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
305  sent  2022-10-13 21:22:40 +0200  waiting_response  2022-10-13 21:22:40 +0200  waiting_response  појдовни  
366  response  2022-10-31 14:38:32 +0100    2022-11-01 00:17:21 +0100  partially_successful  дојдовни  
374  status_update  2022-11-01 00:17:20 +0100  partially_successful  2022-11-01 00:17:21 +0100  partially_successful   
375  followup_sent  2022-11-01 00:19:05 +0100  internal_review  2022-11-01 00:19:05 +0100  internal_review  појдовни  
476  response  2022-11-16 10:45:42 +0100    2022-11-19 18:08:01 +0100  successful  дојдовни  
478  status_update  2022-11-19 18:08:01 +0100  successful  2022-11-19 18:08:01 +0100  successful   
872  edit  2023-05-20 05:45:14 +0200         
873  edit  2023-05-20 05:45:15 +0200         
874  edit  2023-05-20 05:45:15 +0200         
875  edit  2023-05-20 05:45:15 +0200         
876  edit  2023-05-20 05:45:16 +0200         
877  edit  2023-05-20 05:45:16 +0200         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.