Детали од барањето “Тирз документација

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
656  sent  2023-03-03 14:05:14 +0100  waiting_response  2023-03-03 14:05:15 +0100  waiting_response  појдовни  
688  response  2023-03-13 12:51:52 +0100    2023-03-13 13:12:18 +0100  successful  дојдовни  
690  status_update  2023-03-13 13:12:18 +0100  successful  2023-03-13 13:12:18 +0100  successful   

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.