Детали од барањето “Урбан Парк

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
217  sent  2022-06-16 14:11:13 +0200  waiting_response  2022-06-16 14:11:13 +0200  waiting_response  појдовни  
225  overdue  2022-07-07 00:00:00 +0200         
226  followup_sent  2022-07-07 11:03:04 +0200        појдовни  
229  response  2022-07-11 15:17:10 +0200    2022-07-22 10:26:15 +0200  successful  дојдовни  
235  status_update  2022-07-22 10:26:15 +0200  successful  2022-07-22 10:26:15 +0200  successful   

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.