Детали од барањето “Урбан Парк

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
237  sent  2022-07-22 10:46:40 +0200  waiting_response  2022-07-22 10:46:41 +0200  waiting_response  појдовни  
249  overdue  2022-08-12 00:00:00 +0200         
250  response  2022-08-15 11:25:44 +0200        дојдовни  

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.