Министерство за животна средина и просторно планирање

A public authority

Адреса

  • Плоштад Пресвета Богородица бр. 3
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3225 237

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 request
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од Зак...

Only requests made using Слободен Пристап are shown. ?