Министерство за животна средина и просторно планирање

Имател на информација

Адреса

  • Плоштад Пресвета Богородица бр. 3
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3225 237

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од Зак...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?