Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

A public authority

Адреса

  • Ул. Аминта трети бр. 2
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3134 477
  • 02 3230 429

Службени лица

  • Неда Груевска (Сектор за рурален развој) Kоординатор на сите лица за слободен пристап до информации во МЗШВ

    070 403 937
    контакт e-mail

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

2 requests
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од Зако...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од Зако...

Only requests made using Слободен Пристап are shown. ?