Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

A public authority

Адреса

  • Ул. Македонија бр. 25
    Палата Лазар Поп Трајков, 6-ти кат
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3233 580
  • 02 3233 586

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

2 requests
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Илија кицев Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од За...

Only requests made using Слободен Пристап are shown. ?