Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Македонија бр. 25
    Палата Лазар Поп Трајков, 6-ти кат
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3233 580
  • 02 3233 586

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?