Додадете widget

За да додадете widget за Тело раководено од градоначалникот, кое ќе го следи имплементирањето на Локалниот акциски план за животна средина, копирајте и ставете го следниот код на вашата веб-страница:

Widget-от ќе изгледа вака: