Додадете widget

За да додадете widget за Привремени вработувања преку ПАВ за март и мај 2023, копирајте и ставете го следниот код на вашата веб-страница:

Widget-от ќе изгледа вака: