Додадете widget

За да додадете widget за Барање информации за стратегии за превенција на криминал, копирајте и ставете го следниот код на вашата веб-страница:

Widget-от ќе изгледа вака: