Додадете widget

За да додадете widget за Препис од евиденција за пренос на право на сопственост/користење, копирајте и ставете го следниот код на вашата веб-страница:

Widget-от ќе изгледа вака: