Додадете widget

За да додадете widget за Постапка за донесување на ДУП за УАЕ 11, копирајте и ставете го следниот код на вашата веб-страница:

Widget-от ќе изгледа вака: