Додадете widget

За да додадете widget за Проект интерконективен гасовод Северна Македонија - Грција, копирајте и ставете го следниот код на вашата веб-страница:

Widget-от ќе изгледа вака: