Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Institucioni publik

Адреса

  • Бул. Гоце Делчев бр. 18
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3118 038
  • 02 3127 453

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

11 kërkesa
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марина Стеваноска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 о...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марина Стеваноска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 о...
fala na odgovorot Со почит, Marina Stevanoska

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?