Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Institucioni publik

Адреса

  • Бул. Гоце Делчев бр. 18
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3118 038
  • 02 3127 453
  • 02 3114 695

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер duke përdorur këtë faqe.