Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Имател на информација

Адреса

  • Бул. Гоце Делчев бр. 18
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3118 038
  • 02 3127 453
  • 02 3114 695

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

3 барања
Од (се наведуваат податоци за Барателот): ДЕНИС АЛИЈУ Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Зак...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Методија Костоски, ул. Александар Македонски 520 Прилеп, 076234661, (советник во Совет на Општина Прилеп)...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Методија Костоски (Член на Совет на општина Прилеп) Застапник/полномошник на барателот на информацијата: /...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?