Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Имател на информација

Адреса

  • Бул. Гоце Делчев бр. 18
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3118 038
  • 02 3127 453

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

11 барања
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марина Стеваноска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 о...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марина Стеваноска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 о...
тест Тест

Одговорено преку пошта.

fala na odgovorot Со почит, Marina Stevanoska

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?