Министерство за внатрешни работи

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Димче Мирчев бр. 9
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3143 296

Службени лица

  • Сузана Прањиќ

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

2 kërkesa
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Саздевски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Елена Димовска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од З...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?