Министерство за внатрешни работи

A public authority

Адреса

  • Ул. Димче Мирчев бр. 9
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3143 296

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

4 requests
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Саздевски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Елена Димовска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од З...

Only requests made using Слободен Пристап are shown. ?