Министерство за внатрешни работи

A public authority

Адреса

  • Ул. Димче Мирчев бр. 9
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3143 296

Службени лица

  • Сузана Прањиќ

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

2 requests
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Саздевски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Елена Димовска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од З...

Only requests made using Слободен Пристап are shown. ?