Министерство за внатрешни работи

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Димче Мирчев бр. 9
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3143 296

Службени лица

  • Сузана Прањиќ

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Елена Димовска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од З...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?