Министерство за внатрешни работи

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Димче Мирчев бр. 9
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3143 296

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

4 барања
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Саздевски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Елена Димовска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од З...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?