Општина Демир Капија

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. 11 Октомври б.б.
    1442, Демир Капија

Телефонски броеви

  • 043 364 100
  • 043 364 133

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 kërkesë
Од: Санда Митковска ул. Народни Херои бр. 4-8, 1000 Скопје, РСМ Барател на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?