Општина Демир Капија

Имател на информација

Адреса

  • Ул. 11 Октомври б.б.
    1442, Демир Капија

Телефонски броеви

  • 043 364 100
  • 043 364 133

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Проект интерконективен гасовод Северна Македонија - Грција
Реакција е испратена до Општина Демир Капија од Санда Митковска на .

Одамна е поминат рокот.

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?