Проект интерконективен гасовод Северна Македонија - Грција

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Општина Демир Капија требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Демир Капија

Санда Митковска

Од: Санда Митковска
ул. Народни Херои бр. 4-8,
1000 Скопје, РСМ

Барател на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Каде можеме да ги најдеме документите за проектот интерконективен гасовод Северна Македонија - Грција кои се наведени на Вашата веб страна дека се изработени, а не се поставени на веб страната?

Благодарам и поздрав,
Санда Митковска

Санда Митковска

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Каде можеме да ги најдеме документите за проектот интерконективен гасовод Северна Македонија - Грција кои се наведени на Вашата веб страна дека се изработени, а не се поставени на веб страната?

Одговорот требаше да биде доставен на 29 јуни 2022 год.

Благодарам и поздрав,
Санда Митковска