Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија

Имател на информација

Адреса

  • Ул. 23 Октомври бр. 11
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3250 100
  • 02 3162 275

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

2 барања
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?