Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија

Имател на информација

Адреса

  • Ул. 23 Октомври бр. 11
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3250 100
  • 02 3162 275

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

3 барања
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Угурова род.20.09.1961 година___________ул. Тиквешко востание бр.37____Кавадарци Застапник/полномо...
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?