Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија

Имател на информација

Адреса

  • Ул. 23 Октомври бр. 11
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3250 100
  • 02 3162 275

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Колку пензионери моментално има, колкави се нивните пензии, колкава е дупката во пензискиот фонд, колку врабо...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?