Општина Куманово

Имател на информација

Адреса

  • Ул. 11 Октомври б.б.
    1300, Куманово

Телефонски броеви

  • 031 475 831

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Прашање за Б интергирана дозвола
Барањето е испратено до Општина Куманово од Маја Марковска на .

Одамна е поминат рокот.

Од (Маја Марковска): Прашање по однос на барањето за добивање на Б-ИЕД од страна на „СОПОТ“ ДОО експорт-импорт, Скопје, Инсталација за ископ, дробење...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?