Агенција за електронски комуникации

Имател на информација

Адреса

  • Кеј Димитар Влахов бр. 21
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3289 200
  • 02 3224 611

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
DDoS напади, компјутерски инциденти
Барањето е испратено до Агенција за електронски комуникации од Оливер Ристески на .

Одамна е поминат рокот.

Од ОливерРистески: Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?