K.Ј.П Водовод-Кочани

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Д-р Николиќ бр. 64
    2300, Кочани

Телефонски броеви

  • 033 279 101
  • 033 270 402

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до K.Ј.П Водовод-Кочани преку оваа страна.