Општина Чаир

Имател на информација

Адреса

  • Бул. Христијан Тодоровски Карпош
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02263001
  • 02 2603 021

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Чаир преку оваа страна.