Општина Кочани

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Раде Кратовче бр. 1
    2300, Кочани

Телефонски броеви

  • 033 274 001
  • 033 273 542

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Кочани преку оваа страна.