Општина Неготино

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Ацо Аџи Илов бр. 2
    1235, Неготино

Телефонски броеви

  • 043 361 933
  • 043 361 045

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Неготино преку оваа страна.