Општина Прилеп

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Прилепски Бранители б.б.
    7500, Прилеп

Телефонски броеви

  • 048 401 701
  • 048 401 720

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

34 барања
Известување Во отсуство на службено лице Даниела Тренкоска Тодороска Службено лице Марија Ташкоска

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?