Општина Прилеп

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Прилепски Бранители б.б.
    7500, Прилеп

Телефонски броеви

  • 048 401 701
  • 048 401 720

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

62 барања
Обврски по договори
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Лица на неопределено време
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на одговор
Лица на Определено време, О.Прилеп
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на одговор

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?