Детали од барањето “Ne sum zadovolen

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
172  sent  2022-04-08 00:46:45 +0200  waiting_response  2022-04-08 00:46:45 +0200  waiting_response  појдовни  
179  report_request  2022-04-18 13:23:07 +0200  attention_requested       
180  response  2022-04-18 13:32:20 +0200    2022-10-27 15:08:53 +0200  partially_successful  дојдовни  
335  edit  2022-10-19 05:45:11 +0200         
336  edit  2022-10-19 05:45:12 +0200         
337  edit  2022-10-19 05:45:12 +0200         
357  status_update  2022-10-27 15:08:52 +0200  partially_successful  2022-10-27 15:08:53 +0200  partially_successful   

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.