Детали од барањето “Урбан Парк

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
185  sent  2022-05-04 23:23:17 +0200  waiting_response  2022-05-04 23:23:17 +0200  waiting_response  појдовни  
191  response  2022-05-16 11:05:55 +0200    2022-05-23 12:13:25 +0200  partially_successful  дојдовни  
197  status_update  2022-05-23 12:13:25 +0200  partially_successful  2022-05-23 12:13:25 +0200  partially_successful   

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.