Урбан Парк

mmir го поднесе ова Слободен пристап до информации барање до Општина Центар

Ова барање е затворено од имателот. Контактирајте не ако сметате дека треба повторно да се отвори.

Барањето е делумно успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Центар

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Мирчевска

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: н/а

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ми електронска копија од договорот (и анексите доколку ги има) склучен помеѓу општина Центар и инвеститорот Лимак со кој се уредуваат обврските за реконструкција на “Урбан Парк”, која од страна на општината е најавена да започне на 5.5.2022 година.

Елена Трпевска, Општина Центар