Општина Центар

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Михаил Цоков бр. 1
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3203 600
  • 02 3203 602

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

3 барања
Урбан Парк
Барањето е испратено до Општина Центар од mmir на .

Се чека одговор.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Мирчевска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од...
Урбан Парк
Одговор од Општина Центар до mmir на .

Успешно.

Почитувани, Во прилог Ви го доставуваме одговорот на Вашето Барање за пристап до информации од јавен карактер арх. бр. 11-2929/1.
Урбан Парк
Одговор од Општина Центар до mmir на .

Делумно успешна.

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?