Општина Центар

A public authority

Адреса

  • Ул. Михаил Цоков бр. 1
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3203 600
  • 02 3203 602

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

2 requests
Урбан Парк
Request sent to Општина Центар by mmir on .

Awaiting response.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Мирчевска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: н/а Врз основа на член 4 и член 12...
Урбан Парк
Response by Општина Центар to mmir on .

Partially successful.

Only requests made using Слободен Пристап are shown. ?