Општина Центар

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Михаил Цоков бр. 1
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3203 600
  • 02 3203 602

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

2 kërkesa
Урбан Парк
Kërkesë dërguar te Општина Центар nga mmir me .

Në pritje të përgjigjes

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Мирчевска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: н/а Врз основа на член 4 и член 12...
Урбан Парк
Pergjigja nga Општина Центар per mmir on .

Pjesërisht e suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?