Општина Центар

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Михаил Цоков бр. 1
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3203 600
  • 02 3203 602

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

5 kërkesa
Урбан Парк
Pergjigja nga Општина Центар per mmir on .

Në pritje të klasifikimit.

Урбан Парк
Pergjigja nga Општина Центар per mmir on .

Në pritje të klasifikimit.

Урбан Парк
Pergjigja nga Општина Центар per mmir on .

Suksesshme.

Урбан Парк
Pergjigja nga Општина Центар per mmir on .

Suksesshme.

Почитувани, Во прилог Ви го доставуваме одговорот на Вашето Барање за пристап до информации од јавен карактер арх. бр. 11-2929/1.
Урбан Парк
Pergjigja nga Општина Центар per mmir on .

Pjesërisht e suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?