Општина Демир Хисар

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Битолска бр. 8
    7240, Општина Демир Хисар

Телефонски броеви

  • 047 552 661
  • 075 468 872

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

3 барања
Работно време на вработени во Општина Демир Хисар
Барање за детален преглед до Општина Демир Хисар од Мирослав Чадевски на .

Се чека детален преглед.

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Репрезентација градоначалник/општина за 2023 година
Барање за детален преглед до Општина Демир Хисар од Мирослав Чадевски на .

Се чека детален преглед.

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Почитувани, Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?