Општина Демир Хисар

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Битолска бр. 8
    7240, Општина Демир Хисар

Телефонски броеви

  • 047 552 661
  • 075 468 872

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Почитувани, Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?