Општина Демир Хисар

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Битолска бр. 8
    7240, Општина Демир Хисар

Телефонски броеви

  • 047 552 661
  • 075 468 872

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Демир Хисар преку оваа страна.