Општина Тетово

A public authority

Адреса

  • Ул. Дервиш Цара б.б.
    1200, Тетово

Телефонски броеви

  • 044 339 240
  • 044 511 962

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 request
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Александар Серафимоски, Јован Ончески бр 21, Тетово Застапник/полномошник на барателот на информацијата:...

Only requests made using Слободен Пристап are shown. ?