Општина Тетово

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Дервиш Цара б.б.
    1200, Тетово

Телефонски броеви

  • 044 339 240
  • 044 511 962

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Имиња на 350 хонорарци кои работеле до сега
Барањето е испратено до Општина Тетово од ALeksandar Serafimoski на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Александар Серафимоски, Јован Ончески бр 21, Тетово Застапник/полномошник на барателот на информацијата:...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?