Агенција за квалитет во високото образование на Република Северна Македонија

Имател на информација

Адреса

  • Кеј Димитар Влахов бр. 4, кат 2
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3220 509

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Од Денис Алију Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?