Дом на култура „Илинден„-Демир Хисар

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Маршал Тито б.б.
    7240, Демир Хисар

Телефонски броеви

  • 047 275 166

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

1 барање
Почитувани, Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?