Државен просветен инспекторат

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3140 103

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Записник за извршен инспекциски увид
Барањето е испратено до Државен просветен инспекторат од Денис Алију на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Денис Алију Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Зак...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?