Државен завод за статистика

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Даме Груев бр. 4
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3295 600
  • 02 3111 336

Службени лица

  • Бранко Хиниќ

    02 3295 668

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Сајбер напади
Барањето е испратено до Државен завод за статистика од Оливер Ристески на .

Одамна е поминат рокот.

Од ОливерРистески: Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?