Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Македонија бр. 55
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3289 000

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Од Петар Ангелкоски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информа...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?