Генерален секретаријат

Имател на информација

Адреса

  • Бул. Илинден бр. 2
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3118 022
  • 02 3116 785

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

2 барања
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Мартина Илиевска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од...
Од: Мартина Илевска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?